Kan het wat zachter?Over lawaai en gezondheid

Brugge - 26 maart 2019

Onderwerp

 

In Vlaanderen worden bijna 900.000 mensen of 367.000 woningen voortdurend blootgesteld aan lawaai van gemiddeld 55 dB of meer. Dat veroorzaakt gezondheidsproblemen. Het risico op een verhoogde bloeddruk en hartklachten stijgt. Ondanks verschillende investeringen, waaronder ‘stiltegebieden’ in Vlaanderen, is het de laatste jaren niet veel stiller geworden. ‘Lawaaihinder is het milieuprobleem waarbij we het minst vooruitgang hebben geboekt,’ zegt geluidsexpert Fred Woudenberg in Eos (15 november 2017). Onze onderzoekers Dirk Avonts en Dick Botteldooren kijken op nieuwe manieren naar de effecten van geluid en bieden een antwoord op deze en andere vragen:

 

 

Gasten

 

Dick Botteldooren

Dick Botteldooren is hoogleraar akoestiek aan de Universiteit Gent. Hij leidt de Acoustics Research groep en geeft een breed scala aan lessen rond geluid en computationele methoden. Dick Botteldooren doet onderzoek rond akoestische modellering, noise modelling, computationele intelligentie, het modelleren van de perceptie van omgevingsgeluid, de gezondheidseffecten van geluid, biomonitoring, urban sound planning, soundscapes, etc... Op basis van zijn ervaring is hij ook adviseur van nationale en internationale gezondheidsraden beleidsmakers.

 

Dirk Avonts

Dirk Avonts is gastprofessor aan de Universiteit Gent en verbonden aan de faculteit geneeskunde, vakgroep huisartsgeneeskunde. Hij zetelt ook in de OCMW-raad van de stad Antwerpen. Sinds meer dan 10 jaar heeft hij een speciale interesse voor de impact van verkeer op de gezondheid, en werkt hij als geëngageerd vrijwilliger bij de actiegroep Ademloos. Dirk Avonts coördineerde en superviseerde ook de Ringlandstudie over de invloed van een overkapping van de Ring in Antwerpen op de gezondheid van de omwonenden.

 

Mieke Dumont (moderator)

De moderator is Mieke Dumont. Ze studeerde journalistiek aan Hogeschool West-Vlaanderen en werkte tot voor kort als journalist en nieuwsanchor bij Focus en WTV. Momenteel is ze verantwoordelijke pers&promotie en content bij Concertgebouw Brugge. Ze heeft een hart voor West-Vlaanderen en een liefde voor cultuur in grote en kleine vormen.  

Praktisch

Het wetenschapscafés Brugge vindt plaats in de Snuffel, Ezelstraat 42 in Brugge. De deuren gaan op dinsdag 26 maart 2019 open vanaf 19u30. Zo ben je zeker op tijd om een drankje te bestellen. Inschrijven hoeft niet en de toegang is gratis.

 

Interessante Artikels, boeken en weetjes


 Vorige edities

Mis het volgende wetenschapscafé niet! Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Volg ons op facebook en twitter: