KinderrechtenStruikelblok of springplank?

Brugge - 5 mei 2015

Onderwerp

Dat kinderen en jongeren specifieke rechten hebben is bekend. Maar de precieze betekenis ervan in de praktijk is vaak niet meteen duidelijk. Algemene en vage formuleringen maken dat men niet altijd in de gaten heeft welke kinderrechten er spelen en wat dit te betekenen heeft.

Wat zijn kinderrechten?

Om goed te kunnen leven hebben kinderen van alles nodig: opvoeding en zorg, onderwijs, speelruimte, ... De rechten van mensen tot 18 jaar worden kinderrechten genoemd: ze zorgen ervoor dat kinderen goed kunnen leven, dat ze bescherming krijgen en dat hun mening gehoord wordt.

Waar komen deze kinderrechten vandaan?

Op 20 november 1989 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het Verdrag inzake de Rechten van het Kind aangenomen.
In het verdrag beloven alle landen erop toe te zien dat kinderrechten in hun land écht toegepast worden. Elk land bepaalt zelf hoe dat precies gebeurt.

Enkele vragen

Gasten

Didier Reynaert

Didier Reynaert is lector sociaal werk aan de Hogeschool Gent, faculteit Mens en Welzijn. Hij behaalde een bachelor in de pediatrische verpleegkunde en een master in de pedagogische wetenschappen, optie orthopedagogiek. In 2012 promoveerde hij aan de UGent op een proefschrift over kinderrechten. Didier Reynart maakt deel uit van de onderzoeksgroep 'sociaal werk en mensenrechten' van de vakgroep sociaal werk van de HoGent. Zijn onderwijs- en onderzoeksexpertise is gelegen in het ruime veld van het jeugd (welzijns)beleid.

Bruno Vanobbergen

Bruno Vanobbergen behaalde in 2003 zijn doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen (UGent) met een studie over kindbeelden en de geschiedenis van het kind als consument. Hij publiceerde de voorbije jaren verschillende artikels binnen het domein van de geschiedenis van het kindzijn. Bruno is sinds juni 2009 Vlaams kinderrechtencommissaris. Het Kinderrechtencommissariaat detecteert signalen van kinderen, jongeren en professionals. Het bemiddelt, onderzoekt klachten en adviseert het beleid. Bruno is tevens gastdocent aan de Vakgroep Sociale Agogiek van de UGent. zijn interesse gaat hoofdzakelijk uit naar de betekenis van kinderrechten en mensenrechten voor de pedagogische theorievorming

EOS redacteur en moderator

Kim Verhaeghe is wetenschapsredacteur bij het maandblad EOS. Als kind droomde hij van een carrière als wetenschapper, kon niet kiezen tussen biologie, natuurkunde of chemie, en werd daarom een beetje van dat alles. Hij spreekt over sportwetenschap, technologie, onderzoek en geschiedenis.

Links

 


 Vorige edities

Mis het volgende wetenschapscafé niet! Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Volg ons op facebook en twitter: