Biobrandstoffen: de beste oplossing?

Gent - 31 maart 2009

Onderwerp

Iedereen wil graag zo ecologisch mogelijk leven. En we weten allemaal dat er aan de voorraad fossiele brandstoffen ooit een einde komt. Biobrandstoffen zijn dus de toekomst. Maar zijn ze ook een goede oplossing?

Voor- en nadelen

Biobrandstoffen kun je halen uit allerlei plantaardige oorsprong: hout, houtskool, plantaardige olie, ... Deze staan tegenover fossiele brandstoffen zoals steenkool, aardolie en aardgas. Voor de ontdekking van de fossiele brandstoffen, gebruikte men alleen maar biobrandstof. Er zijn verschillende voordelen aan het gebruik van biobrandstoffen: lagere CO2 uitstoot, grotere keuze voor wisselteelten, nieuwe mogelijkheden voor boeren, economische kansen voor ontwikkelingsland (zoals door de aanplanting van jatropha), inzet van braakliggende landbouwgronden, ... De nadelen zijn echter ook niet te verwaarlozen: concurrentie tussen landbouw voor voedsel en voor energie en stijgende voedselprijzen.

Sociaal-economisch of ecologisch?

Moeten we kiezen tussen ecologisch of sociaal-economisch verantwoord leven? En hoe verhouden de voordelen van biobrandstoffen zich ten opzichte van de nadelen? Je komt het te weten in dit wetenschapscafé!

Enkele vragen

Gasten

Economist Prof. dr. Johan Albrecht

Prof. Albrecht is niet alleen professor milieu- en energiebeleid aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (UGent) maar ook senior fellow van de onafhankelijke denktank Itinera Institute, columnist bij De Tijd, en permanent lid van de Commissie Energie 2003 in opdracht van de federale minister economie.  

Scheikundig Ingenieur Prof. dr. ir. Wim Soetaert

Als docent aan de faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen leidt prof. Soetaert een onderzoeksgroep van zo'n 30 wetenschappers. Hij is ook initiatiefnemer en voorzitter van Ghent Bio-Energy Valley vzw dat tot doel heeft de Gentse haven uit te bouwen tot de grootste bio-haven van Europa.  

Knack-journalist en moderator Joël De Ceulaer 

Joël de Ceulaer is redacteur van het tijdschrift Knack. In 2004 maakte hij de succesvolle tv-serie "Grote Vragen" voor Canvas, waarvan in 2005 het gelijknamige boek verscheen. Vanuit zijn brede interesse schreef hij tientallen stukken over wetenschap, religie en filosofie. Joël is een ervaren moderator, en een grote supporter van het concept wetenschapscafé."

Links


 Vorige edities in Gent

Mis het volgende wetenschapscafé niet! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: Nieuws over onze online edities sturen we naar alle abonnees. Ben je enkel daarin geïnteresseerd, vink dan een stad naar keuze aan.

Volg ons op facebook en twitter: