Evolutietheorie: hoe ver staan we?

Gent - 5 mei 2009

Onderwerpen

Wanneer we even stilstaan bij de technische evolutie die onze maatschappij de laatste jaren kent, stellen we vast dat  heel wat nieuwe producten aan hoge snelheid worden ontwikkeld. Maar hoe zit het met de evolutie van mens en dier?

Evolutie van een idee

De evolutietheorie is één van de meest krachtige theorieën in de wetenschap. Ze verklaart onder meer de ontwikkeling en samenhang van het leven, de aanwezigheid van fossielen en het ontstaan en  verspreiding van soorten en adaptaties. Tienduizenden wetenschappers, die onderzoek voeren naar genetica, geneeskunde, economie, psychologie en vele andere disciplines, werken dagelijks met de evolutietheorie om mens en natuur steeds beter te begrijpen.

Gelovige genen

Charles Darwin was lang niet de eerste die nadacht over evolutie, maar hij zorgde wel voor een primeur: een krachtige theorie die de enorme verscheidenheid van het leven op aarde kon verklaren. In één moeite door lichtte hij God van zijn troon. Ondanks de vele bewijsmaterialen die doorheen de jaren werden geleverd, roept de theorie tot op vandaag nog heel wat ongeloof en misverstanden op. Zo verwerpt  naar schatting 20% van de Belgen de evolutietheorie. In Amerika loopt dit op tot 50% en zijn er recent in meerdere staten processen over gevoerd
Waarom ziet een dier eruit zoals het eruit ziet? Zijn wij werkelijk afstammelingen van de apen? Leidt evolutie tot steeds grotere complexiteit? Kom dit alles en veel meer te weten op dit wetenschapscafé!

Enkele vragen

Gasten

Bioloog Prof. dr. Dominique Adriaens

Prof. Adriaens is bioloog aan de UGent, en leidt de onderzoeksgroep Evolutionaire Morfologie Vertebraten. Onderzoeksmatig richt hij zich tot hoe en welke evolutieve adaptaties ontstaan bij gewervelde dieren. Onderwijsmatig tracht hij studenten wegwijs te maken in de biologische evolutie en de evolutietheorie.  

Filosoof Prof. dr. Johan Braeckman

Prof. Braeckman is hoofddocent verbonden aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap (UGent). Zijn onderzoek spitst zich toe op de wijsgerige problemen verbonden aan de levenswetenschappen, in het bijzonder de evolutietheorie en de neurowetenschappen. 

Knack-journalist & moderator Joël De Ceulaer 

Joël de Ceulaer is redacteur van het tijdschrift Knack. In 2004 maakte hij de succesvolle tv-serie "Grote Vragen" voor Canvas, waarvan in 2005 het gelijknamige boek verscheen. Vanuit zijn brede interesse schreef hij tientallen stukken over wetenschap, religie en filosofie. Joël is een ervaren moderator, en een grote supporter van het concept wetenschapscafé."

Links


 Vorige edities in Gent

Mis het volgende wetenschapscafé niet! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: Nieuws over onze online edities sturen we naar alle abonnees. Ben je enkel daarin geïnteresseerd, vink dan een stad naar keuze aan.

Volg ons op facebook en twitter: