Alle kinderen in dezelfde klas!Zin en onzin van inclusief onderwijs

Gent - 13 Oktober 2015

Download de opname van dit café door Urgent FM als podcast (.mp3, 97 Mb - gebruik rechtermuistoets om op te slaan).

Sinds 1 september 2015 is het M-decreet in werking. Het M-decreet is een pakket aan maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Over het inschrijvingsrecht, stelt het M-decreet dat alle kinderen het recht hebben om les te volgen in een reguliere school. Een school kan enkel nog weigeren als de gevraagde aanpassingen onredelijk zouden blijken te zijn. In dit Wetenschapscafé staan we stil bij volgende vragen:

Zijn leerlingen met een fysieke of verstandelijke beperking beter af in het reguliere of buitengewoon onderwijs? Wanneer spreken we van een beperking? 

Wat houdt het M-decreet precies in? Blijft het buitengewoon onderwijs bestaan? En wat is de rol van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's)?

Zijn leerkrachten en scholen klaar om te werken met kinderen met specifieke onderwijsbehoeften? Riskeren leerlingen die nu in het buitengewoon onderwijs zitten niet om in het gewone onderwijs kopje onder te gaan? Bestaat de kan sdat het M-decreet kinderen zonder specifieke onderwijsbehoeften benadeelt?

Gasten

Mieke Meirsschaut

Mieke Meirsschaut is verbonden aan de Arteveldehogeschool. Ze is er al jaren betrokken in verschillende praktijkgerichte onderzoeksprojecten. Rode draad in deze projecten zijn telkens leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften én de nood van leerkrachten om daar zo goed mogelijk op in te spelen. Mieke geeft ook les binnen de opleidingen Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs, Bachelor na bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren en Bachelor na bachelor in het onderwijs: schoolontwikkeling. De vragen en zorgen van haar studenten zetten haar aan tot nieuw onderzoek.

Britt Zaman - Hogeschool Gent

Britt Zaman studeerde orthopedagogie en ergotherapie aan Hogeschool Gent. Ze is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met leer - en ontwikkelingsstoornissen. Ze werkte ondermeer als beleidsondersteuner in het Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO) en als GON-begeleidster in het Buitengewoon basisonderwijs (Bubao). Momenteel werkt ze als ergotherapeute binnen het type basisaanbod. Hiernaast is ze als lesgever verbonden aan de opleiding Bachelor in de ergotherapie van Hogeschool Gent.    

Mieke Dumont

Mieke Dumont studeerde journalistiek aan Hogeschool West-Vlaanderen. Ze werkt sinds 2001 als journalist en nieuwsanchor bij Focus en WTV. Ze heeft een hart voor West-Vlaanderen en een liefde voor cultuur in grote en kleine vormen.  

Praktisch

Links

Sprankel verenigt ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen. De vereniging organiseert ondermeer praatavonden over het M-decreet.

De gemiddelde leerling bestaat niet. Elke leerling is uniek en hoe hij of zij leert. Maar hoe kan je hierop inspelen in de klas of op school? Mieke Meirsschaut onderzocht de mogelijkheden van ‘Universal Design for Learning’ (UDL). Het resultaat is de leidraad 'Universeel ontwerp in de klas en op school.'. Mieke Meirsschaut schreef eerder al de leidraad ‘Klaar voor redelijke aanpassingen’.

Artikel 'Elke leerling telt. Het M-decreet steunt leerlingen met een beperking' in 'Weliswaar'.

Verslag van de avond

Lees onze twitterverslag via @Wetenschapscafe, en bekijk het visueel verslag van onze huistekenaar @koen_vde.

 


 Vorige edities

Mis het volgende wetenschapscafé niet! Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Volg ons op facebook en twitter: