Maak plaats voor een leefbare stad

Gent - 12 maart 2019

Voor het eerst in de geschiedenis leeft meer dan de helft van de wereldpopulatie in stedelijk gebied. Tegen 2050 zal tweederde van de mensen in grote of kleine steden wonen. In België leeft op dit moment 97% van de inwoners in verstedelijkt gebied en ook Vlaanderen is in belangrijke mate verstedelijkt. De stad lijkt dus alom aanwezig in onze samenleving en lijkt de toekomst van onze alledaagse woon-, werk- en leefomgeving onvermijdelijk te bepalen. Hoog tijd dus om dit onderwerp eens onder de loep te nemen. 

Vraagjes

Gasten

Jan Adriaenssens 

Jan Adriaenssens is directeur van City of Things bij imec. Hij is gefascineerd door de rol en impact van technologie in en op de samenleving.

Jan studeerde wiskunde in Antwerpen en filosofie in Londen. Hij deed ervaring op met innovatiebeleid als senior onderzoeker bij de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie. Later ging hij aan de slag bij de Vlaamse minister van Innovatie, eerst als adviseur en daarna als adjunct-kabinetschef. Vervolgens ging Jan werken bij het onderzoekscentrum iMinds (dat in 2016 samenging met imec), als directeur Strategie & Innovatie en als vice-president Policy & Society. Na de fusie van imec-iMinds werd hij verantwoordelijk voor het imec City of Things-programma.

Sven De Visscher

Sven De Visscher is doctor in de pedagogische wetenschappen en lector Sociaal Werk aan Hogeschool Gent. Hij maakt deel uit van de vakgroep sociaal werk waar hij aanspreekpunt is voor het team 'verstedelijking en gemeenschapsvorming' dat onderwijs- en onderzoeksprojecten opzet rond processen van verstedelijking en gemeenschapsvorming, vanuit de samenhang tussen het perspectief van bewoners en gebruikers van de stad, het perspectief van sociaal werkpraktijken in de stad, en het perspectief van beleidsmakers in en rond de stad. Zijn onderzoeksthema's omvatten onder meer de kindvriendelijke stad, sociale stadsvernieuwing, buurtgericht werken en gemeenschapsvorming.

Sven De Visscher heeft ervaring met vorming, begeleiding en adviesverlening rond allerhande thema's op het snijvlak van de stad en sociaal werk in het algemeen, en kindvriendelijke steden en gemeenten in het bijzonder.

Als lector specialiseert hij zich in sociaal-politieke en beleidsmatige aspecten van sociaal werk. Daarnaast coördineert hij het vak Actuele Ontwikkelingen Sociaal Werk.

Tina De Gendt (moderator)

Tina De Gendt is freelance journalist en historica. Ze schrijft ondermeer voor Psychologies, was coördinator van de wetenschapsbijlage van De Morgen en werkte mee aan uiteenlopende publicaties omtrent mentale en sociale gezondheid. 

 

Praktisch

Meer info

Kinderen en jongeren als medeburgers in een duurzame en leefbare stad

Leefbare stad en omgeving

Visueel verslag


 Vorige edities in Gent

Mis het volgende wetenschapscafé niet! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: Nieuws over onze online edities sturen we naar alle abonnees. Ben je enkel daarin geïnteresseerd, vink dan een stad naar keuze aan.

Volg ons op facebook en twitter: