Staat de wifi niet te hard?Straling en gezondheid

Kortrijk - 29 november 2016

Geen audio-opname beschikbaar.

Welke straling krijgen we zoal over ons heen als we over straat lopen? Is al die straling echt onschadelijk? Is er verschil tussen wifi- en gsm-straling? Hoe onderzoekt men de effecten van straling op de gezondheid? Waarom lijken sommige mensen overgevoelig voor straling? Zijn de huidige stralingsnormen voldoende? Moeten we onze blootstelling proberen te beperken? Heeft onze straling ook invloed op dieren?

Wat we niet kunnen zien, boezemt ons vaak angst in. Maar wanneer en in hoeverre is die angst ook terecht? In dit wetenschapscafé willen we een stand van zaken geven van het onderzoek naar de gezondheidseffecten van elektromagnetische straling.

Gasten

Wout Joseph

Prof. Wout Joseph neemt de technische invalshoek voor zijn rekening. Deze burgerlijk ingenieur weet alles van het meten en modelleren van elektromagnetische velden. Zijn interesses gaan van het meten van elektromagnetische velden in het lichaam, over medische toepassingen van elektromagnetisme, tot het bereik van draadloze communicatiesystemen. Zijn specialisaties zijn de performantie en de gebruikerservaring van wifi-netwerken.

Maurits De Ridder

Maurits De Ridder brengt de medische kant van het verhaal. Hij is verbonden aan de vakgroep Maatschappelijke gezondheidkunde en geeft les over de gezondheidseffecten van elektromagnetische straling, waaronder elektromagnetische overgevoeligheid.

Dieter De Cleene

Dieter De Cleene (@DieterDeCleene) is bio-ingenieur van opleiding, werkt als redacteur bij het populair-wetenschappelijke maandblad Eos, en zal het gesprek in goede banen leiden.

Praktisch

Links

De Belgian BioElekrtoMagnetics Group (BBEMG) is een multidisciplinaire interuniversitaire onderzoeksgroep die onderzoek doet naar gezondheidseffecten van elektromagnetische straling. Op hun uitgebreide website publiceren ze zowel hun eigen onderzoek als een overzicht van de wetenschappelijke literatuur. Ze geven ook uitleg over epidemiologisch onderzoek en leggen uit waarom één studie niet volstaat om conclusies te trekken!

 


 Vorige edities

Mis het volgende wetenschapscafé niet! Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Volg ons op facebook en twitter: