Alle kinderen in dezelfde klas!Over inclusief onderwijs

Brugge - 28 maart 2017

Onderwerp

Onze gasten bezorgen u tijdens het wetenschapscafé (@wetenschapscafe)  graag een wetenschappelijke en actuele kijk op het onderwerp 'inclusief onderwijs'.

Enkele vragen:

Gasten

Mieke Meirsschaut

Mieke Meirsschaut is verbonden aan de Arteveldehogeschool. Ze is er al jaren betrokken in verschillende praktijkgerichte onderzoeksprojecten. Rode draad in deze projecten zijn telkens leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften én de nood van leekrachten om daar zo goed mogelijk op in te spelen. Mieke geeft ook les binnen de opleidingen Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs, Bachelor na bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren en Bachelor na bachelor in het onderwijs: schoolontwikkeling. De vragen en zorgen van haar studenten zetten haar aan tot nieuw onderzoek.    

                                                                                                                      

Elisabeth De Schauwer

Elisabeth De Schauwer is verbonden aan de Universiteit Gent. Onderzoeksmatig werkt zij rond particpatie van kinderen en jongeren binnen inclusief onderwijs. Zij heeft daarbij in 2011 haar doctoraat afgerond. Het onderzoek heeft heel sterke wortels in de praktijk en gaat op zoek naar de perspectieven van kinderen, ouders, leerkracht, ... Daarmee wil zij onderzoek doen dat ten dienste staat van sociale verandering en rechtstreeks geënt is op het dagelijks leven van kinderen en jongeren met specifieke ondersteuningsnoden. Elisabeth geeft ook les (vakken Diversiteit en Inclusie, Disablity Studies, Theoretische orthopedagogiek) en begeleidt masterproefonderzoek en orthopedagogische praktijk en stage. Ze werkt nauw samen met Ouders voor Inclusie en Onze nieuwe toekomst vzw.

 

Mieke Dumont (moderator)

De moderator is Mieke Dumont. Ze studeerde journalistiek aan Hogeschool West-Vlaanderen en werkte tot voor kort als journalist en nieuwsanchor bij Focus en WTV. Momenteel is ze directeur communicatie en publiekwerking bij het kunstencentrum Vrijstaat O  De Werf. Ze heeft een hart voor West-Vlaanderen en een liefde voor cultuur in grote en kleine vormen. 

Praktisch

Links


 Vorige edities in Brugge

Mis het volgende wetenschapscafé niet! Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Volg ons op facebook en twitter: