Gelukkig zijn... een kwestie van weten(schap)?

Gent - 16 december 2008

Onderwerp

Gezelligheid troef met de kerstdagen in aantocht: sfeerverlichting overal, chocomelk wordt opgewarmd en lijstjes met cadeau ideeën worden uitgewisseld. Toch zullen de donkere winterdagen voor één Belg op twintig extra donker zijn.

Cijfers

Depressie is één van de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen. Hoewel het moeilijk is precieze cijfers te geven omwille van verschillende soorten definities en verschillende soorten meetinstrumenten kan ruwweg gesteld worden dat één Belg op twintig in zijn volwassen leven te maken krijgt met een depressie. Verrassend is dat de schattingen voor schoolgaande jongeren in dezelfde orde liggen: 2% bij lageschoolkinderen en 5% bij jongeren uit het secundair onderwijs. Bij 65-plussers stijgen de cijfers tot 20%. Bij vrouwen komt een depressie gemiddeld twee maal meer voor dan bij mannen.

Behandelingen

Naast een aantal psychologische kenmerken en sociale- en omgevingsfactoren die de kans op het ontwikkelen van een depressie beïnvloeden, toont onderzoek steeds meer de link aan tussen depressie en biologische factoren. Van de verschillende mogelijke behandelingen van depressie zijn de meest gehanteerde psychotherapie en antidepressiva. Twee derde van de depressieve personen die behandeld worden, reageren na een termijn van zes weken gunstig op een behandeling met antidepressiva. Toch is voorkomen beter dan genezen. Informatie over risicofactoren en hoe deze onder controle te houden is hierin een eerste stap.
 

Enkele vragen

Gasten

Socioloog Prof. dr. Piet Bracke

Piet Bracke is een gezins- en gezondheidssocioloog verbonden aan de vakgroep sociologie van de Universiteit Gent en staat aan het hoofd van de onderzoeksgroep Hedera - Health & Demographic Research @Ghent University. Hij publiceert onder meer over gender, mentale gezondheid, psychisch welbevinden, zorggebruik en de organisatie van de geestelijk gezondheidszorg.

Medicus dr. Dirk Van den Abbeele

Dirk Van den Abbeele is werkzaam aan de universitaire dienst Psychiatrie van het Universitair Ziekenhuis Gent. Hij is er als adjunct-kliniekhoofd verantwoordelijk voor het Centrum voor Angst- en Stemmingsstoornissen. Zijn hoofdactiviteit is vooral klinisch werk. Onderzoeksmatig is dr. Van den Abbeele vooral bezig met functioneel beeldvormend onderzoek bij angst- en stemmingsstoornissen.

Knack-journalist & moderator Joël De Ceulaer 

Joël de Ceulaer is redacteur van het tijdschrift Knack. In 2004 maakte hij de succesvolle tv-serie "Grote Vragen" voor Canvas, waarvan in 2005 het gelijknamige boek verscheen. Vanuit zijn brede interesse schreef hij tientallen stukken over wetenschap, religie en filosofie. Joël is een ervaren moderator, en een grote supporter van het concept wetenschapscafé."

Links


 Vorige edities in Gent

Mis het volgende wetenschapscafé niet! Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Volg ons op facebook en twitter: