Jongens en wetenschap ... en meisjes?!

Gent - 3 maart 2009

Onderwerp

Denk eens terug aan je klas van de lagere school. Zie je die jongen voor je die zijn aandacht nooit bij de les kon houden? En het slimme meisje? Wie van hen heeft vandaag een eigen ICT bedrijf? En wie werkt deeltijds in de sociale sector? Juist.

Verschillen

Aan quasi alle universiteiten in de westerse wereld zijn de meisjes in de meerderheid. Ook aan de UGent is dit zo. Hier is ongeveer 61% van de studenten die een masterdiploma behaalt een vrouw. Nochtans is maar zo’n 11% van de hoogleraren aan de UGent een vrouw. Is er hier sprake van een glazen plafond? Vrouwen werken ook veel vaker dan mannen in tijdelijke en deeltijdse functies. De voornaamste reden hiervoor is dat er op deze manier meer tijd overblijft voor het huishouden en de zorg voor de kinderen. Maar ook als vrouwen voltijds werken, nemen ze nog het grootste deel van het huishouden en de zorg voor de kinderen op zich. Wanneer je dit in rekening brengt bij de berekening van de brutomaandloonkloof (i.e. het verschil in brutomaandloon tussen mannen en vrouwen in dezelfde functie) dan kom je op het ongelofelijke cijfer van 25% uit. Vrouwen verdienen dus in vergelijking met mannen één vierde minder.

Nature of nurture

“Je wordt niet als vrouw geboren, je wordt tot vrouw gemaakt’, schreef Simone De Beauvoir in 1949. Feministen van haar generatie gingen er van uit dat als vrouwen dezelfde kansen zouden krijgen als mannen, er na verloop van tijd in alle beroepen ongeveer evenveel mannen als vrouwen zouden zijn. Recent wetenschappelijk onderzoek werpt echter een heel ander licht op de zaak. Het toont aan dat vrouwen andere prioriteiten en ambities hebben als mannen én dat er hiervoor neurologische, hormonale en andere biologische verklaringen zijn.

Enkele vragen

Gasten

Socioloog Dr. Hans Vermeersch

Hans Vermeersch is doctor in de sociologie en als post-doctoraal onderzoeker verbonden aan de Vakgroep Sociologie, Ugent. Zijn onderzoeksinteresses liggen op het domein van het ‘nature-nurture’ dabat, gender, risicogedrag bij jongeren en onderwijs.

Communicatiespecialist Prof. dr. Sofie van Bauwel

Sofie Van Bauwel is professor aan de Vakgroep Communicatiewetenschappen van de Universiteit Gent. Ze is lid van de werkgroep film- en televisiestudies en doet vooral onderzoek naar media, gender en beeldcultuur. Ze publiceerde internationaal en nationaal over reality-tv, diversiteit en media, feministische mediatheorie en beeldcultuur.

Knack-journalist & moderator Joël De Ceulaer

Joël de Ceulaer is redacteur van het tijdschrift Knack. In 2004 maakte hij de succesvolle tv-serie "Grote Vragen" voor Canvas, waarvan in 2005 het gelijknamige boek verscheen. Vanuit zijn brede interesse schreef hij tientallen stukken over wetenschap, religie en filosofie. Joël is een ervaren moderator, en een grote supporter van het concept wetenschapscafé."

Links


 Vorige edities in Gent

Mis het volgende wetenschapscafé niet! Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Volg ons op facebook en twitter: