Meester appOnderwijstechnologie anno 2018

Gent - 25 september 2018

Herbeluister het wetenschapscafé op Mixcloud.

 

Onderwerp

Is de tijd van handboeken en krijt voorbij? Tal van nieuwe werkvormen duiken steeds meer op in de klas: van digitale borden tot blended learning, flipped classrooms, moocs en zelfs virtual reality. Ze sluiten meer aan bij de leefwereld van jongeren anno 2018 en maken het onderwijs aangenamer én efficiënter. Maar is dat wel altijd het geval? Voor- en nadelen van onderwijstechnologie, de meest recente ontwikkelingen en wat de toekomst brengt in dit wetenschapscafé!

 

Enkele vragen die aan bod kunnen komen (naast die van jezelf):

 

Gasten

Els De Latter 

Els De Latter studeerde onderwijskunde en doceert sinds 2000 o.a. didactiek in de opleiding Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs aan de Arteveldehogeschool.  Ervoor werkte ze 10 jaar als leerkracht lager onderwijs. Na een praktijkgericht onderzoek over coöperatief leren werkt ze op dit moment aan een ontwerpgericht onderzoek over digitale games in het lager onderwijs.

Tammy Schellens 

Tammy Schellens is als professor verbonden aan de vakgroep onderwijskunde van de Universiteit Gent. Haar onderzoek richt zich enerzijds op technologie ondersteunde instructie (TEL) en anderzijds op innoverende en activerende didactische werkvormen. Typerend is dat er voor beide onderzoekslijnen vooral op microniveau interventiestudies worden opgezet in het secundair en hoger onderwijs. Centraal daarbij staat de vraagstelling naar de impact op kennis, vaardigheden en motivatie en de vraag naar de condities waaronder deze toepassingen het meest effectief kunnen geïmplementeerd worden. Zij is o.a. verantwoordelijk voor de opleidingsonderdelen ‘Onderwijstechnologie’ (1ste master pedagogische wetenschappen), ‘didactische werkvormen’ (3de bachelor pedagogische wetenschappen) en vakdidactiek psychologie en vakdidactiek psychologie en pedagogische wetenschappen in de specifieke lerarenopleiding.

Simon Demeulemeester (moderator)

Simon Demeulemeester (@SDemeulemeester) begon in 2011 als redacteur Politiek bij Knack.be, werd er vervolgens chef opinie en vanaf 2014 hoofdredacteur. In 2016 verhuisde hij naar de redactie van het magazine.

Praktisch

Meer info

Verslag van de avond

Lees onze twitterverslag via @Wetenschapscafe en bekijk het visueel verslag van onze tekenaar Koen Van den Eeckhout (Baryon)


 Vorige edities in Gent

Mis het volgende wetenschapscafé niet! Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Volg ons op facebook en twitter: