Onderwijs in een diverse samenleving

Gent - 28 september 2021

Herbekijk deze editie op YouTube of herbeluister de podcast op Spotify
Voor een snelle samenvatting: scroll naar onder en bekijk het visueel verslag.

Inhoud

Bij het woord diversiteit denken we vaak aan etnisch-culturele verschillen; inclusie wordt geassocieerd met verstandelijke en fysieke beperkingen; en bij gelijke kansen denken we aan kansarmoede. We vervallen nog al te vaak in het klassieke hokjesdenken, binnen de samenleving, en dus ook binnen het onderwijs. Aandacht voor diversiteit betekent naast aandacht voor de etnisch-culturele achtergrond ook rekening houden met socio-economische factoren, religie, kansen en mogelijkheden, en gender.

 

De omgeving waarin een kind, jongere en (jong)volwassene opgroeit heeft een grote impact op zijn/haar/hen ontwikkeling. De kansen die we krijgen worden mede bepaald door onze achtergrond, en dat gedurende de volledige (onderwijs)loopbaan.

 

In dit wetenschapscafé willen we dieper ingaan op een aantal aspecten van diversiteit, en willen we inzoomen op een aantal concrete situaties. Wat is diversiteit nu precies en wat betekent dit voor onderwijs en samenleving?

 

Enkele vragen die naast de jouwe aan bod kunnen komen

Sprekers

David Van Bunder

David Van Bunder is filosoof en docent psychologie en sociologie aan Hogeschool Gent. Hij maakt eveneens deel uit van het onderzoekscentrum Learning in diversity. Hij is betrokken bij een onderzoeksproject rond pioniersstudenten (studenten hoger onderwijs waarvan beide ouders geen diploma hoger onderwijs hebben) aan Hogeschool Gent. Daarbij wordt uitgegaan van een krachtgerichte aanpak en richt men zich niet uitsluitend op de moeilijkheden die de studenten ervaren. Ook is er aandacht voor de sociale omgeving van de student (gezin, vrienden, schoolse omkadering) eerder dan te focussen op een geïndividualiseerde insteek (bijvoorbeeld intelligentie, motivatie, doorzettingsvermogen ...). 

 

Marijke Wilssens

Marijke Wilssens (Arteveldehogeschool) is orthopedagoge, onderzoeker en docent in de twee banaba-opleidingen zorgverbreding en remediërend leren en buitengewoon onderwijs. Daarnaast is ze promotor van de onderzoekslijn ‘excelleren in inclusie’, nascholer van ondersteuners en coördineert ze het Erasmus+-programma ‘ProuD To Teach All’ en een pilootproject over diversiteit in de lerarenopleidingen gericht op flexibele onderwijsorganisatie, ‘Flexio’. Ze vervulde onder meer opdrachten als nascholer, supervisor, coach, projectleider, programma- en opleidingscoördinator, opdrachthouder onderwijsontwikkeling en kwaliteitszorg. Ze ontwikkelde diverse Vlaamse en internationale programma’s met inclusief onderwijs, interprofessioneel samenwerken en handelingsgericht werken als focus.

 

Moderator

Els Van Heuverzwyn

Els Van Heuverzwyn is journalist bij VRT-radio. Als eindredacteur, redacteur en reporter bij Radio2 Oost-Vlaanderen maakt ze al 24 jaar nieuws, reportages en artikels. Omdat Radio2 een heel groot en divers luisterpubliek heeft, is ze gewoon om de meest uiteenlopende onderwerpen op een verstaanbare manier door te geven. Ook bij interviews en reportages is het telkens een uitdaging om moeilijke onderwerpen voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk te maken.

Locatie en tijdstip

Eetcafé Toreke (Vlotstraat 22, 9000 GENT). We starten om 19u45.

Kan ik ook vragen stellen?

Ja! Onze sprekers beantwoorden mogelijks de vragen hierboven en meer, maar ook voor jouw vragen voorzien we graag tijd. Een cafégesprek met onderzoekers, daar dienen de wetenschapscafés voor.

 

Kan ik ook online meevolgen en vragen stellen?

Absoluut! Ga naar ons Youtubekanaal en volg online mee.

Via deze Google form kan je vragen stellen. We doen ons best om je vragen te beantwoorden.

Inschrijven?

Niet nodig! Iedereen welkom. Als de coronamaatregelen ons dwingen je toch te laten inschrijven, lees je het hier en op onze facebookpagina.

 

Vertel ons wat je ervan vond!

We horen graag jouw mening. Zo graag dat we onder alle respondenten twee EOS mini-abonnementen verloten. Vul dus na het wetenschapscafé ons evaluatieformulier in!

 

Deze editie gemist?

Herbekijk deze editie op ons Youtubekanaal.

Herbeluister de podcast.

Bekijk hieronder het visueel verslag van onze huistekenares Zidiris.

 

 
 

 Vorige edities in Gent

Mis het volgende wetenschapscafé niet! Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Volg ons op facebook en twitter: