Pseudowetenschappen: wetenschap ... of toch niet?

Gent - 28 Oktober 2008

Onderwerp

Wil je zeker slagen dit academiejaar? Positioneer je studeerhoek dan aan de hand van een wichelroede. Doe dit op een dag dat de maan jouw horoscoopteken positief beïnvloedt en train jezelf om de gedachten van de examinator te leren lezen. Wetenschappelijk aangetoond en succes gegarandeerd!!!

Pseudowetenschappen populair!

Gaan jouw wenkbrauwen ook spontaan fronsen bij bovenstaande tip of ben je geneigd om het te geloven? Afgaande op de hernieuwde interesse voor veel nepwetenschappen of pseudowetenschappen geloven veel mensen dergelijke beweringen maar al te gemakkelijk. Homeopathie, psycho-analyse, telepathie, astrologie en cryptozoologie (zoeken naar verborgen levensvormen zoals de Yeti en Bigfoot), zijn allemaal voorbeelden van pseudowetenschappen die in mindere of meerdere mate aanhangers hebben.  

Wat te geloven?

Het onderscheid tussen wetenschap en niet-wetenschap is niet makkelijk te trekken. Doorgaans kan je stellen dat een pseudowetenschap uit een geheel van opvattingen bestaat dat niet overeind blijft als het wordt onderworpen aan de wetenschappelijke onderzoeksmethoden van zorgvuldige experimentele controle. Maar dan heb je ook nog zoiets als grenswetenschappen; wetenschappen in wording. Zo was ooit de evolutietheorie van Darwin een grenswetenschap. Wat mag je nu dus geloven en wat niet??
Wat wel zeker is, is dat de pintjes koud zullen zijn en de discussie verhit!

Enkele vragen

Gasten

Astronoom Prof. dr. Maarten Baes

Maarten Baes is docent in de sterrenkunde, verbonden aan het Sterrenkundig Observatorium van de Universiteit Gent. Aan de hand van computersimulaties en waarnemingen met de grootste telescopen doet hij onderzoek naar kosmisch stof, supermassieve zwarte gaten, donkere materie en de evolutie van melkwegstelsels.

Wetenschapsfilosoof Maarten Boudry

Maarten Boudry studeerde wijsbegeerte en een postgraduaat wetenschapsfilosofie en logica aan de UGent. Momenteel doet hij aan diezelfde universiteit onderzoek naar epistemologie en pseudowetenschap, in het bijzonder naar psychoanalyse en creationisme. Hij is al een tijdje redactielid van het tijdschrift Wonder en is gheen Wonder van SKEPP.

Knack-journalist & moderator Joël De Ceulaer

Joël de Ceulaer is redacteur van het tijdschrift Knack. In 2004 maakte hij de succesvolle tv-serie "Grote Vragen" voor Canvas, waarvan in 2005 het gelijknamige boek verscheen. Vanuit zijn brede interesse schreef hij tientallen stukken over wetenschap, religie en filosofie. Joël is een ervaren moderator, en een grote supporter van het concept wetenschapscafé."

Links


 Vorige edities in Gent

Mis het volgende wetenschapscafé niet! Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Volg ons op facebook en twitter: