De stad in beweging

Kortrijk - 10 maart 2020

Herbeluister het café op Mixcloud.

Onderwerp

Voor het eerst in de geschiedenis leeft meer dan de helft van de wereldpopulatie in stedelijk gebied. Steeds meer mensen trekken naar de stad en willen er blijven wonen. Tegen 2050 zal tweederde van de mensen in grote of kleine steden wonen. In België leeft op dit moment 97% van de inwoners in verstedelijkt gebied en ook Vlaanderen is in belangrijke mate verstedelijkt. De stad lijkt dus alom aanwezig in onze samenleving en lijkt de toekomst van onze alledaagse woon-, werk- en leefomgeving onvermijdelijk te bepalen. De leefbaarheid van onze steden komt onder druk te staan. Hoog tijd dus om dit onderwerp eens onder de loep te nemen. 

Gasten

Lore Cuypers

Lore Cuypers is docent Sport- en gezondheidsbeleid aan Hogeschool West-Vlaanderen Howest. Ze is onderzoekscoördinator van het interdisciplinaire onderzoeksproject ‘Vital Cities’. Ze doet praktijkonderzoek naar hoe de fysieke en sociale omgeving mensen bewust en onbewust aanzet tot een laagdrempelige manier van bewegen  (oa. fietsen, wandelen, spelen, lopen, zwemmen, tuinieren, met gebruik van de stad als speelveld) op het raakvlak tussen sport- en gezondheidsbeleid, sociaal beleid en andere beleidsdomeinen, met sport en bewegen als middel tot het ontwikkelen van een groter menselijk, economisch, ecologisch en sociaal kapitaal. In de praktijk werkt ze samen met verschillende steden en gemeenten waarbij ze haar expertise inzet binnen het analyseren van openbare data, participatietrajecten, procesbegeleiding en advisering rond het thema beweegvriendelijke stad.

Sven De Visscher

Sven De Visscher is doctor in de pedagogische wetenschappen en lector Sociaal Werk aan Hogeschool Gent. Hij maakt deel uit van de vakgroep sociaal werk en is aanspreekpunt is voor het expertisecentrum E|CO-CITY dat onderwijs- en onderzoeksprojecten opzet naar duurzaam en rechtvaardig (samen)leven in een verstedelijkende omgeving, en de manier waarop dit ondersteund kan worden in cocreatie met burgers, professionals, beleidsmakers en studenten. Zijn onderzoeksthema's omvatten onder meer de kindvriendelijke stad, sociale stadsvernieuwing, buurtgericht werken en gemeenschapsvorming. Sven De Visscher heeft ervaring met vorming, begeleiding en adviesverlening rond allerhande thema's op het snijvlak van de stad en sociaal werk in het algemeen, en kindvriendelijke steden en gemeenten in het bijzonder.

Mieke Dumont (moderator)

De moderator is Mieke Dumont. Ze studeerde journalistiek aan Hogeschool West-Vlaanderen en werkte tot voor kort als journalist en nieuwsanker bij Focus en WTV. Momenteel is ze coördinator communicatie en publiekswerking bij Kunstencentrum Vooruit. Ze heeft een hart voor West-Vlaanderen en een liefde voor cultuur in grote en kleine vormen. 

Praktisch

Het wetenschapscafé Kortrijk vindt plaats in VC Mozaïek, Overleiestraat 15A in Kortrijk. De deuren gaan open vanaf 19.15 uur. Zo ben je zeker op tijd om een drankje aan de bar te bestellen. We beginnen om 20.00 uur. 

Inschrijven hoeft niet en de toegang is gratis. 

Interessante artikels / links

Kenniscentrum Vlaamse Steden

Gentrificatie en zijn invloed op het veiligheidsgevoel in twee Antwerpse buurten

Stress in de stad

Kinderen en jongeren als medeburgers in een duurzame en leefbare stad

Grafisch verslag


 Vorige edities in Kortrijk

Mis het volgende wetenschapscafé niet! Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Volg ons op facebook en twitter: